Aktualne ogłoszenia o pracę w banku

2023-01-01

Główny specjalista

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca na stanowisku może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy opisane jest na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci Zakres zadań...

Więcej informacji

2023-01-01

Specjalista

Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca w pokoju wieloosobowym, · praca przy komputerze oraz przy użyciu innych urządzeń biurowych (np. ksero), · praca pod presją czasu....

Więcej informacji

2023-01-01

Główny specjalista

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju,...

Więcej informacji

2022-12-31

Statystyk - analityk

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

Miejsce pracy: pomorskie / Starogard Gdański

Wsparcie kluczowych procesów sprawozadawczości elektronicznej dla działu świadczeń medycznych, wspólpraca z NFZ oraz innymi instytucjami, automatyzacja procesów raportowaniai analizowania danych, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości działania...

Więcej informacji

2022-12-31

Główny specjalista ds. kosztorysowania i technologii robót

Firma: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Będziesz odpowiadać za: sporządzanie lub weryfikację poprawności przygotowania kosztorysów robót i usług, dokonywanie analiz kosztów wykonywania robót budowlanych, sporządzanie szacunkowych wycen na potrzeby zabezpieczenia środków dla wykonania...

Więcej informacji

2022-12-30

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Kompletowanie informacji o klientach banku z publicznych źródeł oraz kontakt z opiekunami klientów w celu pozyskania potrzebnej dokumentacji AML zgodnej z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Weryfikacja i analiza dokumentacji pod kątem oceny ryzyka...

Więcej informacji

2022-12-30

Specjalista ds. obsługi bankowości międzynarodowej klientów kyc

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Ogólny zakres obowiązków:Sprawdzenie czy profile klientów zostały wypełnione zgodnie z największą starannością, w oparciu o obowiązujące procedury i z uwzględnieniem nadanej klientowi kategorii ryzyka;Analiza m.in. dokumentów, po której...

Więcej informacji

2022-12-30

Staż w Biurze Innowacji

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Biuro Innowacji

Więcej informacji

2022-12-30

Staż w Biurze Analiz Kredytowych Klienta Korporacyjnego

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Departament Analiz Kredytowych Klienta Korporacyjnego

Więcej informacji

2022-12-30

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Firma: Staff Partners

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować zadania w ramach projektu „System wczesnego Ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w szczególności tj.: prace...

Więcej informacji

2022-12-30

Specjalista ds. Kontrolingu

Firma: ZIKO Apteka Sp. z o.o.

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Zakres obowiązków: Udział w procesie budżetowania poszczególnych obszarów oraz comiesięczna weryfikacja wykonania budżetów na bazie danych z systemu księgowego Współpraca z Działem Księgowości przy zamknięciu miesiąca oraz roku Weryfikacja...

Więcej informacji

2022-12-30

Specjalista ds. Rozliczeń Sprzedaży

Firma: PLAY

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Operacje finansowo-ksiegowe: Księgowanie faktur zakupowych krajowych i zagranicznych Wystawianie faktur sprzedażowych krajowych i zagranicznych Obsługa płatności krajowych i zagranicznych (walutowe) Księgowanie i rozliczanie...

Więcej informacji

2022-12-30

Specjalista ds. Rozliczeń Sprzedaży

Firma: PLAY

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Zakres obowiązków: Operacje finansowo-ksiegowe: Księgowanie faktur zakupowych krajowych i zagranicznych Wystawianie faktur sprzedażowych krajowych i zagranicznych Obsługa płatności krajowych i zagranicznych (walutowe) Księgowanie i rozliczanie...

Więcej informacji

2022-12-30

Pracownik ds. zarządzania ryzykiem inwestycji

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: cykliczny monitoring i analiza zagrożeń projektowych, sprawozdawczość w zakresie pojawiających się zagrożeń w projektach inwestycyjnych do wewnętrznych oraz zewnętrznych Interesariuszy, zarządzanie bazą...

Więcej informacji

2022-12-30

Marketing and Sales Reporting Specialist

Firma: JTI GBS

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Our offer includes: Competitive pay and attractive annual bonus Creating new business structures for Global Business Center Complex environment of working with multiple stakeholders On-going development opportunities in multinational environment, wide...

Więcej informacji

2022-12-30

Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa, pl. Starynkiewicza 5

(Pion Planowania i Nadzoru / Dział Planowania i Controllingu / Wydział Planowania i Sprawozdawczości) Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji...

Więcej informacji