Aktualne ogłoszenia o pracę w banku

2023-03-03

Doradca / Opiekun Klienta w biurze sprzedaży

Firma: Biuro Sprzedaży

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie /

Co robimy? Nieustannie szukamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu tworzymy coraz prostsze produkty i usługi, dbając o to by były dopasowane do zmieniających się potrzeb naszych...

Więcej informacji

2023-03-03

Doradca / Opiekun Klienta w biurze sprzedaży

Firma: Biuro Sprzedaży

Miejsce pracy: pomorskie /

Co robimy? Nieustannie szukamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu tworzymy coraz prostsze produkty i usługi, dbając o to by były dopasowane do zmieniających się potrzeb naszych...

Więcej informacji

2023-03-03

Doradca / Opiekun Klienta w biurze sprzedaży

Firma: Biuro Sprzedaży

Miejsce pracy: lubelskie /

Co robimy? Nieustannie szukamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu tworzymy coraz prostsze produkty i usługi, dbając o to by były dopasowane do zmieniających się potrzeb naszych...

Więcej informacji

2023-03-03

Doradca / Opiekun Klienta w biurze sprzedaży

Firma: Biuro Sprzedaży

Miejsce pracy: śląskie /

Co robimy? Nieustannie szukamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu tworzymy coraz prostsze produkty i usługi, dbając o to by były dopasowane do zmieniających się potrzeb naszych...

Więcej informacji

2023-03-03

Doradca / Opiekun Klienta w biurze sprzedaży

Firma: Biuro Sprzedaży

Miejsce pracy: łódzkie /

Co robimy? Nieustannie szukamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu tworzymy coraz prostsze produkty i usługi, dbając o to by były dopasowane do zmieniających się potrzeb naszych...

Więcej informacji

2023-03-03

Starszy Specjalista w Biurze Windykacji

Firma: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za: prowadzenie negocjacji na etapie windykacji polubownej obsługę spraw na drodze sądowej kontakt z kancelariami prawnymi i komorniczymi archiwizacja obsługiwanych dokumentów raportowanie prowadzonych...

Więcej informacji

2023-03-03

Windykator Terenowy

Firma: CAPITAL SERVICE

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

Miejsce pracy: obszar województwa łódzkiego Miasto: Łódź Jeżeli jesteś osobą, która: posiada doświadczenie w pracy związanej z windykacją ma wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne efektywnie organizuje sobie pracę jest dynamiczna i...

Więcej informacji

2023-03-03

Księgowa / Księgowy

Firma: Auto Fus Group sp. J.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

księgowanie operacji gospodarczych (faktury kosztowe w tym RMK i środki trwałe / import usług, faktury towarowe: import, WNT) rozliczanie delegacji służbowych księgowanie wyciągów bankowych potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,...

Więcej informacji

2023-03-03

Staż z Lwem w Departamencie Finansowania Klientów Strategicznych

Firma: ING Bank Śląski S.A.

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Zakres obowiązków: wsparcie Departamentu Finansowania Klientów Strategicznych przy obsłudze transakcji i procesów kredytowych (rating, aplikacje, monitoring) przygotowywanie elementów analizy finansowej klientów strategicznych banku na bazie...

Więcej informacji

2023-03-03

Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie...

Więcej informacji

2023-03-03

Pracownik ds. analiz i weryfikacji kosztów inwestycyjnych

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikowanie wycen wykonawców w zakresie zamówień dodatkowych, uzupełniających, robót zamiennych i innych, wsparcie zespołów projektowych w zakresie szacowania wartości robót budowlanych i usług...

Więcej informacji

2023-03-03

Specjalista ds. kontrolingu

Firma: Urząd Dozoru Technicznego

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Kluczowe obowiązki: Bieżący kontroling planu finansowego wraz z analizą odchyleń. Definiowanie wskaźników efektywności ekonomicznej oraz ich okresowy pomiar i analiza. Przygotowywanie spotkań kontrolingowych dotyczących realizacji planu finansowego...

Więcej informacji

2023-03-03

Specjalista ds. budżetowania i płynności

Firma: Urząd Dozoru Technicznego

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Kluczowe obowiązki: Wspieranie komórek organizacyjnych przy tworzeniu budżetów, współpraca przy opracowywaniu projektu „Planu finansowego UDT”, w tym w układzie zadaniowym. Przygotowywanie i realizacja przelewów z tytułu zobowiązań finansowych...

Więcej informacji

2023-03-03

Specjalista ds. Wsparcia Projektów

Firma: IT CONNECT Sp. z o.o.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Wsparcie w realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze okołofinansowym. Wsparcie w procesie zakupowym Prowadzenie ewidencji zobowiązań Rozliczanie projektów w tym przygotowywanie danych do co miesięcznych prognoz inwestycyjnych Koordynacja rozliczeń...

Więcej informacji

2023-03-03

Główny Księgowy Spółek Grupy

Firma: Haer

Miejsce pracy: mazowieckie / Piaseczno

nadzór nad księgowością Spółek w zakresie prawidłowości rozliczeń, ciągłości prowadzenia ksiąg rachunkowych, poziomu merytorycznego, organizacji pracy oraz wsparcia podatkowego wskazywanie obszarów ryzyka i minimalizacji ich skutków nadzór i...

Więcej informacji

2023-03-03

Starszy referent ds. księgowych

Firma: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób...

Więcej informacji