Aktualne ogłoszenia o pracę w banku

2024-04-24

Inspektor

Firma: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie urzędu przy wykorzystaniu komputera - praca wymaga szczególnej koncentracji - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk - praca częściowo przy sztucznym oświetleniu -...

Więcej informacji

2024-04-24

Inspektor

Firma: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie urzędu przy wykorzystaniu komputera - praca wymaga szczególnej koncentracji - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk - praca częściowo przy sztucznym oświetleniu -...

Więcej informacji

2024-04-24

Inspektor

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, Praca w wymuszonej pozycji ciała, Praca przy oświetleniu mieszanym, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością...

Więcej informacji

2024-04-24

Inspektor

Firma: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie urzędu przy wykorzystaniu komputera - praca wymaga szczególnej koncentracji - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk - praca częściowo przy sztucznym oświetleniu -...

Więcej informacji

2024-04-24

Inspektor

Firma: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Warunki pracy - praca siedząca - praca wymaga szczególnej koncentracji - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk - praca przy komputerze - obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks) - budynek...

Więcej informacji

2024-04-24

Główny specjalista

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

Więcej informacji

2024-04-24

Ekspert/ starszy specjalista ds. współpracy z nadzorem

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

na czas określony Departament Zgodności

Więcej informacji

2024-04-24

Specjalista ds. ryzyka rynkowego

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

na czas nieokreślony Departament Ryzyka Rynkowego

Więcej informacji

2024-04-24

Doradca klienta zamożnego

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

na czas określony

Więcej informacji