Aktualne ogłoszenia o pracę w banku

2024-06-18

Starszy specjalista

Firma: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Więcej informacji

2024-06-18

Starszy referent

Firma: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Warunki pracy zadania realizowane w warunkach pracy biurowej, w systemie pracy dziennej wynoszącej 8 godzin Zakres zadań przygotowuje dokumentację związaną z organizacją i przeprowadzaniem postępowań przetargowych dotyczących zakupów sprzętu i...

Więcej informacji

2024-06-18

Specjalista

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

Warunki pracy Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu: kontrahenci Urzędu w celu wyjaśnienia rozbieżności w ewidencji rozrachunków kilka razy w roku: inne jednostki administracji publicznej w celu rozwiązania bieżących problemów i wątpliwości...

Więcej informacji

2024-06-18

Specjalista

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu mieszanym, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie...

Więcej informacji

2024-06-18

Młodszy specjalista

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Warunki pracy praca związana z obsługą klientów, w tym przyjmowaniem i wydawaniem dokumentów paszportowych oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywanie w siedzibie...

Więcej informacji

2024-06-18

Specjalista ds. Controllingu

Firma: Suret Sp. z o.o.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Zadania: Przygotowywanie prognoz budżetowych dla projektów. Koordynacja i nadzór nad wprowadzaniem danych do systemów kontrolingowych. Analiza ryzyka, monitoring KPIs (plan vs. realne odchylenia, % realizacji projektu, etc.). Kontrolowanie kosztów...

Więcej informacji

2024-06-18

Specjalista ds. Controllingu

Firma: Suret Sp. z o.o.

Miejsce pracy: podkarpackie / Dębica

Zadania: Przygotowywanie prognoz budżetowych dla projektów. Koordynacja i nadzór nad wprowadzaniem danych do systemów kontrolingowych. Analiza ryzyka, monitoring KPIs (plan vs. realne odchylenia, % realizacji projektu, etc.). Kontrolowanie kosztów...

Więcej informacji

2024-06-18

Inspektor

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

Warunki pracy Praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych...

Więcej informacji

2024-06-18

Starszy specjalista ds. walidacji modeli

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

na czas określony

Więcej informacji

2024-06-18

Doradca klienta indywidualnego

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: świętokrzyskie / Skarżysko-Kamienna

na czas określony

Więcej informacji

2024-06-18

Specjalista/ starszy specjalista ds. testowania mechanizmów kontrolnych

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

na czas określony Departament Zgodności

Więcej informacji