Aktualne ogłoszenia o pracę w banku

2024-06-26

Analityk Finansowy

Firma: NES Global Talent

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

Zakres obowiązków: Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planów wieloletnich Kontrola kosztów Analiza rentowności Sporządzanie raportów i analiz finansowych Przygotowywanie prognoz ekonomicznych Wspieranie Zarządu w...

Więcej informacji

2024-06-26

Analityk Finansowy

Firma: NES Global Talent

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Zakres obowiązków: Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planów wieloletnich Kontrola kosztów Analiza rentowności Sporządzanie raportów i analiz finansowych Przygotowywanie prognoz ekonomicznych Wspieranie Zarządu w...

Więcej informacji

2024-06-26

Analityk Finansowy

Firma: NES Global Talent

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Zakres obowiązków: Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planów wieloletnich Kontrola kosztów Analiza rentowności Sporządzanie raportów i analiz finansowych Przygotowywanie prognoz ekonomicznych Wspieranie Zarządu w...

Więcej informacji

2024-06-26

Specjalista / Specjalistka ds. dotacji publicznych

Firma: Polski Związek Tenisa Stołowego

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej; monitoring poprawności wydatkowania środków zgodnie z umową; terminowe przygotowywanie aktualizacji wniosków, planów po zmianach oraz ich rozliczanie; bieżący kontakt z podwykonawcami projektów; obsługa...

Więcej informacji

2024-06-26

Specjalista ds. kontrolingu

Firma: Mosty Łódź S.A.

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

Zakres obowiązków: przygotowywanie analiz ekonomicznych oraz raportów zarządczych na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej i kadry kierowniczej, bieżąca analiza danych oraz raportowanie zagadnień z zakresu informacji zarządczej Spółki, w tym w...

Więcej informacji

2024-06-26

Specjalista / Specjalistka ds. Dotacji (obszar eMobility)

Firma: Polenergia Fotowoltaika S.A.

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Twój zakres obowiązków Monitorowanie dostępnych źródeł finansowania (krajowych I unijnych). Analiza i ocena możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Bieżąca weryfikacja przepisów w zakresie pomocy publicznej. Odpowiedzialność za poprawne...

Więcej informacji

2024-06-26

Pracownik ds. zamówień

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie postępowań zakupowych, udział w pracach komisji przetargowych w roli sekretarza, opracowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie kompetencji organizacji zakupowej (m.in. SWZ, umowy), prowadzenie i...

Więcej informacji

2024-06-26

Specjalista

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie...

Więcej informacji

2024-06-26

Specjalista / Specjalistka ds. rozliczeń projektów

Firma: Uniwersytet Wrocławski

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław, pl. Uniwersytecki 1

Liczba etatów: 2 Co będziesz robić: Ewidencjonować koszty różnorodnych projektów finansowanych z zewnątrz. Tworzyć i zarządzać kartoteką projektów w systemie księgowym. Dokonywać kontroli finansowej, dekretacji i księgowania dokumentów....

Więcej informacji

2024-06-26

Starszy specjalista

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu....

Więcej informacji

2024-06-26

Inspektor wojewódzki

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Warunki pracy Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd (od strony ul. Reymonta). Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach...

Więcej informacji

2024-06-26

Inspektor

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

Warunki pracy Praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych...

Więcej informacji

2024-06-26

Główny specjalista

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu....

Więcej informacji

2024-06-26

Doradca firm

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

na czas określony

Więcej informacji

2024-06-26

Doradca klienta indywidualnego

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

na czas określony

Więcej informacji

2024-06-26

Audytor/starszy audytor ds. klientów detalicznych

Firma: PKO Bank Polski

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

na czas określony Departament Audytu Wewnętrznego

Więcej informacji