Dodatkowa działalność w CV. Czy warto o niej pisać?