Zastępca Kierownika Działu Płatności i Rozliczeń (Biuro Zarządzania Finansami)