Starszy specjalista ds. modelowania ryzyka, testów warunków skrajnych oraz raportowania i analiz portfela