Specjalista Do spraw: ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK