Senior Consultant / Executive Consultant – zespół zarządzania ryzykiem rynkowym