Pracownik Sekcji Planowania i Analiz Usług Medycznych