Młodszy specjalista ds. kapitału regulacyjnego, pion zarządzania ryzykiem