Kierujący Oddziałem Detalicznym - placówka partnerska