Kierownik strefy – menadżer ds. sprzedaży w sieci dealerskiej