Główny specjalista ds. polityki społecznej w Wydziale Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej