Analityk w Zespole modeli scoringowych i ratingowych