Analityk it w zespole rozwoju platform online analityki ryzyka