Praktykant w zespole Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym i Usług Atestacyjnych