Praktykant w zespole Financial Risk Management - Ryzyko Kredytowe