Statystyk

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 72401

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie  wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, telefon).

 • Możliwe wyjazdy służbowe i  praca w terenie.

 • Stanowisko pracy znajduje się w Oddziale Urzędu na 2 piętrze. Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.

 • Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: szerokie drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne i ciągi komunikacyjne. Brak pochylni przy wejściu do budynku, platformy przyschodowej, wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.


 

Zakres zadań

 • Zbiera, gromadzi oraz przetwarza dane statystyczne wpływające do Urzędu
 • Uczestniczy w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań i materiałów statystycznych oraz wyjaśnia błędy z jednostkami sprawozdawczymi
 • Realizuje badania ankietowe metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego
 • Uczestniczy w wypełnianiu makiet tablic publikacyjnych, sprawdzaniu ich poprawności oraz wyliczaniu wskaźników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, służby cywilnej
 • Znajomość regulacji prawnych w statystyce publicznej oraz w służbie cywilnej (ustawa o statystyce publicznej, ustawa o służbie cywilnej)
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki
 • Wiedza nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • Myślenie analityczne
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i społecznych
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Dokładność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe