Statystyk

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 69317

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•Praca w siedzibie Oddziału w Krośnie
•Praca przy komputerze
•Wykonywanie zadań pod presją czasu
•Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Krośnie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
•Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
•Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
•W budynku znajduje się winda

Inne
•Przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Pozyskiwanie danych pierwotnych z wykorzystaniem kanałów CAxx, PAPI i przetwarzanie ich w systemach informatycznych zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramach
 • Monitorowanie kompletności danych oraz prowadzenie kontroli merytorycznej i logicznej danych źródłowych wpływających do Urzędu
 • Udzielanie jednostkom sprawozdawczym informacji i wyjaśnień na temat wykrytych błędów oraz założeń metodologicznych
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką transportową oraz gospodarką środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi
 • Wykonywanie prac teleankietera
 • Prowadzenie samochodu służbowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe