Starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy statystyk
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 73849

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe, praca w terenie.

Zakres zadań

 • organizuje i nadzoruje pracę przyporządkowanych ankieterów w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji badań statystycznych
 • prowadzi kontrolę logiczną i merytoryczną zarejestrowanych danych przez ankieterów, weryfikuje poprawność akceptowanych błędów oraz kontroluje poprawność ankiet realizowanych metodą PAPI
 • wstępnie analizuje i kontroluje poprawność wyników badań statystycznych
 • przygotowuje do pracy nowozatrudnionych ankieterów oraz prowadzi ich stały instruktaż
 • systematycznie kontroluje rzetelność pracy ankieterów, w tym także w terenie oraz sporządza protokoły z przebiegu kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość zagadnień społeczno-ekonomicznych
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • umiejętność współpracy
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe