Starszy Specjalista / Główny Specjalista ds. rozliczania projektów

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko

Starszy Specjalista / Główny Specjalista ds. rozliczania projektów

finansowanych z Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne

Nr ref.: APK4/1210-52/2020

Główne zadania:

 • monitoring obowiązujących przepisów, wytycznych, procedur warunkujących prawidłową realizację projektów finansowanych ze środków ABM,
 • monitorowanie i rozliczanie środków finansowych z ABM,
 • monitorowanie realizacji projektów pod kątem zgodności z przepisami, wytycznymi, zaleceniami i procedurami w zakresie funduszy ABM,
 • współpraca z Agencją Badań Medycznych,
 • współpraca z jednostkami administracji państwowej w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych,
 • współpraca z kierownikami projektów oraz wsparcie w zakresie informowania o zmianach zachodzących w przepisach i zasadach realizacji projektów finansowanych ze środków ABM,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi WUM uczestniczącymi w realizacji projektów współfinansowanych ze środków ABM,
 • sporządzanie raportów, analiz oraz sprawozdań w zakresie środków i projektów ABM (w tym wniosków o płatność),
 • współpraca z ośrodkami badawczymi i innymi podmiotami uczestniczącymi w projektach.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane na kierunku: finanse, zarządzanie),
 • minimum 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym 4 lata w obszarze rozliczania środków dotacyjnych, w tym w rozliczaniu projektów z funduszy Unii Europejskiej,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami zarządzającymi środkami dotacyjnymi: NCBR, NCN, MNISW, KE,
 • doświadczenie w monitoringu projektów finansowanych ze środków dotacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy,
 • umiejętność pracy zespołowej, również w zespołach rozproszonych,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność,
 • otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim,
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci,
 • systemy premiowe,
 • trzynastą pensję,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.