Starszy księgowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 72739

Warunki pracy

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres. Zagrożenie korupcją. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B. Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na I piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych do dochodów oraz wydatków i kosztów budżetowych oraz ZFŚS.
 • Sporządzanie list płac z uwzględnieniem zasiłków chorobowych i opiekuńczych oraz niezbędnych potrąceń.
 • Naliczanie podatku od wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji w celu rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
 • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i sporządzanie deklaracji i raportów w celu rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu prawidłowego obrotu gotówkowego.
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
 • Dekretowanie dokumentów księgowych.
 • Sporządzenie przelewów w celu realizacji płatności.
 • Przygotowywanie cząstkowych sprawozdań.
 • Udział w windykacji należności, sporzędzanie wezwań, upomnień oraz not odsetkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów KPA
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność
 • Terminowość
 • Rzetelność