Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Limanowa
Ogłoszenie o naborze Nr 72516

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,

 • obsługa innych urządzeń biurowych,

 • obsługa klienta zewnętrznego,

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością,

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.

Zakres zadań

 • Wydaje zaświadczenia,
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) ,
 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiazków podatkowych, w tym : udziela informacji podatkowych,
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi,
 • Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • Tworzy rejestry przypisów i odpisów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • Umiejętność argumentowania. Konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych,
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku,
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz.306, z późn. zm) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.