Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Żary
Ogłoszenie o naborze Nr 69621

Warunki pracy

1.wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2.zagrożenie korupcją,
3.praca przy komputerze,
4.bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli podatkowych wobec podatników i płatników;
 • prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahentów podatników;
 • prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu;
 • sporządzanie projektów postanowień w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku;
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego;
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji lub 1 rok w obszarze prawa podatkowego
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa podatkowego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność argumentowania;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe