Starszego specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Ogłoszenie numer: 4038039, z dnia 2020-12-21

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Starszego specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa ul. Krucza 5/11D

Nr Ref.: DO.1110.19-PZ.2020

 

Opis stanowiska

 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • sporządzanie dokumentacji postępowań i ich archiwizacja,
  • opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych,
  • przygotowanie posiedzeń komisji przetargowych,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • prowadzenie postępowań w wyniku wniesionych środków odwoławczych,
  • przygotowywanie projektów pism i wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opracowywanie projektów umów oraz wewnętrznych procedur w zakresie udzielenia zamówień publicznych,
  • sporządzanie sprawozdań rocznych.
 • Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na podstawie wewnętrznych procedur, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office - Word, Excel, Outlook),
 • komunikatywność,
 • dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • odpowiedzialność i punktualność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • stosowanie zasad etyki zawodowej.

Oferujemy

 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • elastyczny czas pracy,
 • zajęcia językowe, karnety sportowe i opiekę medyczną dofinansowane przez pracodawcę.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.