Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
 • wykonywanie czynności związanych z samodzielnym przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień, ogłoszeń i innej dokumentacji wynikającej z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • prowadzenie dialogów technicznych,
 • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień.
WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w odpowiednim kierunku (preferowane prawo zamówień publicznych)
 • mile widziane doświadczenie w pracy w zakresie zamówień publicznych w publicznych podmiotach leczniczych,
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • mile widziane uprawnienia radcy prawnego.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopia świadectw pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
FORMA ZATRUDNIENIA:
 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy / umowa zlecenie

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.