Specjalista ds. pozyskiwania funduszy


Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:


Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych


Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie monitoringu programów finansujących realizację zadań publicznych
 • kompletowanie informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki finansowe z dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych krajowych i zagranicznych
 • informowanie komórek organizacyjnych Muzeum o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań muzealnych
 • koordynowanie i udział w opracowaniu wniosków aplikacyjnych dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych
 • monitorowanie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań oraz sprawozdań na potrzeby Organizatora i organów kontrolnych

Nasze wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • min. 1 rok stażu pracy
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla realizacji projektów kulturalnych
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, orientacja na wyniki, samodzielność

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”