Referent w Dziale Eksploatacji i Zaopatrzenia

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

Referent w Dziale Eksploatacji i Zaopatrzenia
Zadania kluczowe:
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, zgodnie z regulaminem zamówień ZZOZ i ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • Współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych,
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką materiałową, w tym obsługa programu „Gospodarki materiałowej” i „Ewidencji zamówień publicznych”,
 • Realizacja i nadzór nad zawartymi umowami w zakresie gospodarki materiałowej,
 • Przygotowywanie bieżących zamówień artykułów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych
 • Kontrola rzetelnych i terminowych dostaw zgodnie z umową i zamówieniem.
 • Załatwianie spraw zawiązanych z reklamacją towaru.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne, ekonomiczne,
 • Minimum 12 miesięczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych lub w jednostkach ochrony zdrowia na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej
 • Umiejętność analizy dokumentacji,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Umiejętność czytania ustaw i przepisów prawnych ze zrozumieniem oraz ich zastosowanie,
 • Samodzielność i dokładność w wykonywaniu obowiązków, bardzo dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • umowa o pracę (pełny wymiar czasu pracy),
 • stabilne zatrudnienie,
 • praca w miłym zespole,
 • pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju.


Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - pozostałe dane osobowe, podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach.
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku prowadzenia postępowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt do inspektora: iod@zzozwadowice.pl. Odbiorcami Pana / Pani danych będą podmioty przetwarzające działające na zlecenie administratora. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego - po zakończeniu dane zostaną usunięte chyba, że kandydat wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celu obecnej rekrutacji.

…………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby rekrutowanej)