Referendarz statystyk

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz statystyk
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73012

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w siedzibie urzędu (III piętro).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,

 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,

 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • udział w realizacji badań statystycznych z zakresu ochrony środowiska
 • współuczestniczenie w analizie i kontroli wyników badań statystycznych dotyczących ochrony środowiska
 • udział w opracowywaniu zbiorczych informacji na potrzeby publikacji statystycznych oraz baz danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej