Pracownik ds. zarządzania ryzykiem inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. zarządzania ryzykiem inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IBP/109/09/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • cykliczny monitoring i analiza ryzyk i problemów na poziomie wszystkich inwestycji (portfel projektów przygotowawczych i realizacyjnych),
 • sprawozdawczość w zakresie pojawiających się zagrożeń w projektach inwestycyjnych do wewnętrznych oraz zewnętrznych Interesariuszy,
 • zarządzanie bazą ryzyk i problemów projektowych tj. metodyczna analiza ryzyk,
 • wsparcie merytoryczne Zespołów projektowych w zakresie metodyki zarządzania ryzykiem,
 • zaangażowanie w rozwój systemu IT dedykowanego do prowadzenia projektów - optymalizacja narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem oraz stosowania narzędzi informatycznych wspomagający proces zarządzania ryzykiem.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, preferowane w obszarze zarządzania projektami,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel (poziom średniozaawansowany, tj. wyszukaj pionowo, tabele przestawne, formatowanie warunkowe, suma warunków),
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza z zakresu inwestycji, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem,
 • znajomość pakietu MS Project.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.