Pracownik ds. wdrażania projektów unijnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. wdrażania projektów unijnych


(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IWE/02/10/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz wysłanie wniosku o dofinansowanie z kompletem załączników do Centrum Unijnych Projektów Transportowych celem pozyskania środków Unii Europejskiej,
 • prowadzenie sprawozdawczości z przygotowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w celu informowania Centrum Unijnych Projektów Transportowych o stanie realizacji projektów w fazie przygotowania, np. stan posiadanej dokumentacji projektowej, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, decyzji lokalizacyjnych,
 • sporządzanie wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz informacji okresowych dla  projektów współfinansowanych z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) wraz ze sporządzaniem zestawień i kompletowaniem załączników potwierdzających wykonany zakres rzeczowy i poniesione wydatki w celu uzyskania refundacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • sporządzanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów o dofinansowanie dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko celem uzyskania dofinansowania środków Unii Europejskiej,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji kontrolujących i audytorów w celu wypełnienia wymogów zapisów wytycznych w tym zakresie.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, 
 • 1 rok doświadczenia zawodowego, w tym minimum 0,5 roku na stanowiskach związanych z inwestycjami,
 • wiedza zawodowa w zakresie analiz inwestycyjnych, funduszy unijnych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.