Pracownik ds. umów na działania informacyjne i promujące

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. umów na działania informacyjne i promujące

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/IIP/07/08/2020

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowanie i koordynowanie umów na działania informacyjne i promujące.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • weryfikowanie w zakresie formalno-finansowym protokołów odbioru usług wykonywanych w ramach umów na działania informacyjne i promujące dla projektów inwestycyjnych,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej dotyczącej projektów inwestycyjnych,
 • weryfikacja raportów z wykonania umów na działania informacyjne i promujące dla projektów inwestycyjnych pod kątem formalno-finansowym,
 • przygotowywanie aneksów do umów na działania informacyjne i promujące dla projektów inwestycyjnych,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji związanej z kontrolami realizowanych projektów inwestycyjnych w zakresie dotyczącym prowadzonych działań informacyjnych i promujących,
 • opracowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na działania informacyjne i promujące dla projektów inwestycyjnych w zakresie formalno-finansowym,
 • rozliczanie umów na działania informacyjne i promujące projekty inwestycyjne.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, administracja lub finanse,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w administracji,
 • wiedza zawodowa w zakresie przygotowania umów, funduszy unijnych, inwestycji, zamówień publicznych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.