Pracownik ds. rozliczeń finansowych i nakładów inwestycyjnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych i nakładów inwestycyjnych

Miejsce pracy: Lublin
numer referencyjny: WZ/IR/80/10/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz dekretowanie i  księgowanie dowodów księgowych,
 • udział w sporządzaniu wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach dotacji budżetowej i Funduszu Kolejowego, obligacji  oraz współudział w tworzeniu wniosków o płatność w ramach  RPO,
 • opracowanie zapotrzebowania na płatności finansowane z dotacji budżetowej, Funduszu Kolejowego, RPO  i innych,
 • przekazywanie do zapłaty faktur dotyczących zobowiązań inwestycyjnych,
 • rozliczanie i sprawozdawczość w zakresie podatku VAT oraz współudział w sporządzaniu deklaracji VAT,
 • obsługa ruchów środków trwałych oraz WNiP w zakresie zmiany miejsca użytkowania, przekazania i likwidacji,
 • rozliczanie środków trwałych w budowie, sporządzanie dokumentów OT, uzgadnianie sald kont dostawców,
 • współpraca z zespołami kontraktu w zakresie przygotowania i rozliczania projektów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata w specjalności finanse i rachunkowość,
 • wiedza zawodowa w zakresie finanse i rachunkowość, księgowość, podatki,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość obsługi systemu SAP na poziomie podstawowym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • praktyczna znajomość i doświadczenie w zakresie przepisów prawa podatkowego.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.