Pracownik ds. raportowania cen transferowych i zatorów płatniczych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. raportowania cen transferowych i zatorów płatniczych

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: Z/IRF/91/09/20

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sporządzanie i wysyłanie sprawozdań o zatorach płatniczych do Ministerstwa,
 • analiza raportów z systemu księgowego do identyfikacji zatorów płatniczych, nadzór merytoryczny nad tymi raportami,
 • weryfikowanie informacji przekazanych przez komórki / jednostki organizacyjne Spółki w zakresie identyfikacji schematów podatkowych,
 • przygotowanie  dokumentacji cen transferowych, analiza rynkowości transakcji,
 • opiniowanie umów i porozumień w zakresie przepisów o cenach transferowych, zatorów płatniczych i MDR,
 • analiza zmian przepisów prawa podatkowego w obszarze cen transferowych, raportowania zatorów płatniczych i MDR,
 • podejmowanie działań standaryzujących w Spółce - przygotowanie procedur i wytycznych,
 • współpraca z Wydziałem podatków spółki w zakresie skutków podatkowych występujących zatorów płatniczych,
 • współpraca z doradcą podatkowym w zakresie udzielania opinii, udzielania wyjaśnień i konsultacji w powyższym zakresie.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego,
 • wiedza w zakresie księgowości, finansów i podatków,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • analityczne myślenie, umiejętność tworzenia i analizowania raportów,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.