PMO dla Programów / Ekspert ds. Zarządzania Portfelem Projektów

Avenga jest światowym ekspertem w obszarze IT i transformacji cyfrowej. Świadczymy szeroką gamę usług - od doradztwa strategicznego, usług związanych z customer experience, tworzeniem oprogramowania oraz usługi outsourcingowe takie jak: staff augmentation, team leasing i permanent employment. Avenga to ponad 2500 profesjonalistów i 20-letnie doświadczenie. Jesteśmy obecni w Europie, Azji i USA.
PMO dla Programów / Ekspert ds. Zarządzania Portfelem Projektów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.:

Avenga jest światowym ekspertem w obszarze IT i transformacji cyfrowej. 

W ramach linii Transforming Industries świadczymy szeroką gamę usług – od doradztwa strategicznego, usług związanych z customer experience, projektowaniem rozwiązań, po tworzenie oprogramowania.  W ramach obszaru Avenga IT Professionals oferujemy outsourcing najwyższej klasy specjalistów w trzech modelach współpracy: staff augmentation, team leasing i rekrutacje stałe. 

Łączymy kreatywność i innowacyjność z umiejętnością szybkiej realizacji kompleksowych projektów nastawionych na uzyskanie wymiernych korzyści oczekiwanych od dużego dostawcy rozwiązań IT.

Avenga to ponad 2500 profesjonalistów i 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów IT.

Jesteśmy obecni w Europie, Azji i USA. W Polsce działamy od 2004 roku (poprzednio pod nazwą IT Kontrakt).

Avenga is a global IT and digital transformation champion. We deliver strategy, customer experience, solution engineering, managed services, software products and outsourcing services like: staff augmentation, team leasing and permanent employment.

Together, we are more than 2500 professionals with over 20 years of experience. We are present in Europe, Asia and the USA. 

Poszukujemy osoby, która wesprze zarządzanie wybranymi Programami (Strumieniami Wartości) w firmie. Rola odnosi się do wsparcia portfela inicjatyw dla wybranych Programów (poziom portfela inicjatyw) oraz do prowadzenia wybranych inicjatyw wspierających Programy.

 

W ramach roli oczekujemy wsparcia Programów w zakresie:

 • definiowania roadmap, wartości biznesowej oraz kosztów
 • identyfikacji i zarządzaniu ryzykami i impedimentami
 • identyfikacji i pomocy w zarządzaniu zależnościami w ramach Programu i pomiędzy Programami
 • definiowania dostarczonej wartości biznesowej
 • definiowaniu celów wyrażonych jako KPI oraz OKR
 • przygotowania i akceptacji business case’ów
 • przygotowania informacji zarządczej dla Zarządu firmy oraz dla Grupy
 • kontakt z przedstawicielami Programów w przygotowaniu informacji statusowych

Oprócz wsparcia Programów inne obowiązki w tej roli to:

 • udział w definiowaniu Portfela inicjatyw na poziomie firmy
 • udział w przygotowaniu rekomendacji Portfela inicjatyw na poziomie firmy
 • udział w tworzeniu długookresowego planu zarządzania zasobami „capacity and capabilities
  requirements” na poziomie firmy
 • doskonalenie metodyki prowadzenia inicjatyw w firmie (działamy w scaled agile w oparciu o
  najnowsze metody)
 • prowadzenie prezentacji i warsztatów oraz popularyzacja metodyki zarządzania inicjatywami
 • prowadzenie audytów metodycznych inicjatyw, potwierdzanie zgodności prowadzenia inicjatyw z przyjętymi regułami
 • budowa bazy wiedzy i wsparcie metodyczne dla uczestników procesu zarządzania inicjatywami, nadzór nad repozytorium inicjatyw

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy jako w ramach PMO, Strategy Office, Consultingu lub jako Kierownik Programu
 • praktyczna znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatami np. Agile, PM, SAFe, PMI, Scrum lub zarządzania portfelem projektów
 • dobrej organizacji pracy, zdolności analitycznych oraz staranności w działaniu
 • inicjatywy, zaangażowania oraz zdolności interpersonalnych
 • umiejętności współpracy w zespole i budowania relacji
 • znajomość j. angielskiego min. na poziomie B1
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Project, MS Excel, MS Word, znajomość Jira oraz Power
 • znajomość Bi mile widziana
Prosimy o załączenie poniższej zgody w przesyłanej aplikacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – Avenga IT Professionals Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, na stanowisko PMO dla Programów / Ekspert ds. Zarządzania Portfelem Projektów.