Plant Controller

Plant Controller
Miejsce pracy: Tychy
Region: śląskie

PL Europainting Sp. z o.o. is the company from automotive sector that since 2004
is specialized in KTL and powder painting surface treatment for, among others:  Fiat, GM, Toyota, Kia, Hyundai and other brands.


Due to the dynamic development of the company, we are looking for candidates for the position:


Plant Controller
Responsibilities:
 • Preparation and presentation of monthly reporting package for Management Board which includes: actual monthly financial figures and their comparison with budget and forecast, explanation of deltas between actual and plan, coordination of monthly closing activities (closing schedule preparation and follow up), KPI calculation and reporting, Cost of Poor Quality calculation and reporting.
 • Calculation of standard costs and updates of price calculation tool.
 • Verification of price calculations for sales offers. Verification of purchase orders – if the orders were included into budget.
 • Verification of contractual clauses for significant sales and purchase contracts.
 • Coordination of budgeting process and consolidation of budget figures. Presentation of the budget for Management Board.
 • First contact for banks, insurance companies.
 • Coordination of financial audit process and preparation of selected information for financial auditors.
 • Providing selected data for external accounting office.
 • Occasional participation in meetings with customers (to explain cost breakdown in offers).
Requirements:
 • At least 2 years of experience in international company controlling department.
 • Advanced skills with Excel (lookup, pivot tables, mappings).
 • Medium skills with Power Point.
 • At least basic knowledge of SQL (programming language) and Microsoft SQL Server administration (create backup of database, recreate database from backup).
 • Knowledge of DAX and PowerQuery will be very helpful.
 • Fluency in English
 • Italian knowledge is a plus
 • Basic understanding of production process mapping is a plus
 • Flexibility to work in fast-paced and deadline driven environment.
We offer:
 • Work in an international team from Automotive sector
 • Attractive salary plus bonus
 • Stable job offer – employment contract
 • Development possibilities while taking part in internal projects
 • Medical health care assistance - LUXMED
 • MultiSport Card
 • Events, integration like Summer or Xmas Party
 • A friendly working atmosphere and a mutual support.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna


1. Od kandydatów wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imięi nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, w tym nr tel. lub adres e-mail oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnieniaw zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

2. Jeśli chcesz dobrowolnie podać dane dodatkowe, których nie wymagamy konieczniew aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez PL Europainting Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”.

3. Jeśli chcesz, dodatkowo możesz wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę:„Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PL Europainting Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”

4. Warto wiedzieć, że:
 1. PL Europainting Sp. z o.o. stanie się administratorem podanych w CV danych osobowych;
 2. nasza siedziba mieści się w Tychach 43-100 przy ul. Murarskiej 5;
 3. dane w CV podajesz zgodnie z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy, a dodatkowe dane podajesz na podstawie dobrowolnej zgody;
 4. dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją;
 5. po zakończeniu rekrutacji przesłane CV usuwamy, chyba że zgodzisz się na wykorzystanie Twojego CV w kolejnych procesach rekrutacji;
 6. my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia;
 8. jeśli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.