Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Bochnia
Ogłoszenie o naborze Nr 72733

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- obsługa klienta zewnętrznego,


- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- budynek posiada podjazd umożliwiający osobom z niepełnosprawnością dostęp do budynku,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.

Zakres zadań

 • Wydaje zaświadczenia
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udziela informacji podatkowych
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi
 • Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Tworzy rejestry przypisów i odpisów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność argumentowania. Konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 306) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres