Menedżer w Zespole Fuzji i Przejęć (Deal Advisory M&A)