Koordynator projektów unijnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach poszukuje wykonawcy usługi w zakresie koordynacji i rozliczenia projektów:

 

1. Remont Budynku Głównego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2. Program Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

Zakres zadań:

  • Koordynowanie projektów.
  • Nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektów.
  • Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji
  • Prowadzenie rejestrów, ewidencji i sprawozdań z realizowanych projektów.
  • Gromadzenie informacji dotyczących realizowanych projektów.
  • Opracowanie okresowych oraz końcowego sprawozdania z realizacji projektu w zakresie merytorycznym oraz wymaganych przez Instytucje zarządzającą, w tym wniosków o płatność
  • Wyszukiwanie projektów unijnych możliwych do realizowania przez szpital.

Okres realizacji minimum 14 miesięcy z możliwością przedłużenia.
Dopuszczamy w dużym zakresie pracę zdalną. Praca w jednostce na wezwanie w razie potrzeby.

 

Wymagania:

  • Doświadczenie w rozliczaniu projektów miękkich i twardych ( EFRR/EPS)
  • Biegła znajomość systemu SL2014

W ofercie należy podać:

 

Cenę netto miesięcznie w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją projektu).

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.