Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72854

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych celnych oraz prowadzi rejestr ryzyka w tym zakresie, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi analizy ryzyka, w tym analizy stanu zagrożenia przestępczością w obszarze zadań wykonywanych przez KAS, ze szczególnym uwzględnieniem określenia metod reakcji na ryzyko i kierunkowanie kontroli w profilach ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Pozyskuje i rejestruje, przetwarza i dystrybuuje informacje niezbędne do zarządzania ryzykiem zewnętrznym w, celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi działalności analityczną, prognostyczną i badawczą dotyczącą zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Nadzoruje merytorycznie analizy ryzyka prowadzone w urzędach, w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych działań.
 • Zleca przeprowadzanie jednostkowych analiz ryzyka urzędom skarbowym i urzędom celno - skarbowym, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Ustala procedury działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu i trybu wymiany informacji w tym zakresie, w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych działań.
 • Wnioskuje i monitoruje zastrzeżenia w Izbie i urzędach, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków, kontroli, cła, audytu lub powyżej 4 lat
w administracji
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe