Główny Księgowy / Główna Księgowa

Ogłoszenie numer: 4221293, z dnia 2021-02-25

Klient portalu Praca.pl

Generalny wykonawca obiektów kubaturowych zatrudni na stanowisko:

Główny Księgowy / Główna Księgowa

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy,
 • nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów,
 • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji
 • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
 • optymalizowanie polityki podatkowej,
 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych,
 • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
 • przygotowanie analiz i raportów grupowych na potrzeby zarządu, 
 • nadzór nad księgowością, IT, działem prawnym, kontrolingu oraz audytu wewnętrznego.
 • analiza kontraktów/ umów od str finansowej i podatkowej, zarzadzanie (przy udziale Szefa produkcji) kaucjami, gwarancjami kontraktów budowlanych, estymacja i optymalizacja podatkowa.

Wymagania

 • doświadczenie w dziale księgowości firmy budowlanej - warunek konieczny
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.