Dyrektor ds. Ekonomicznych

www.grupadgp.pl

 

JMH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzi rekrutację na stanowisko:

 

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: DE/ 1/wrzesień/2020
Kluczowe zadania:
 • kreowanie polityki ekonomicznej firmy,
 • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • analiza przypadków biznesowych pod kątem najlepszych rozwiązań podatkowo-skarbowych,
 • zarządzanie majątkiem firmy,
 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego,
 • umiejętne zarządzanie ryzykiem oraz odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną, nadzór działu controlingu.
 • bieżąca analiza wskaźników biznesowych,
 • sporządzanie raportów, sprawozdań finansowych oraz informacji zarządczej na rzecz firmy,
 • koordynacja pracy podległego zespołu (finansowo-księgowy, kontrolingu, logistyki, majątku, umów),
 • ścisła współpraca z Dyrektorem Finansowym oraz Dyrektorami pozostałych Działów, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi.
Profil Kandydata:
 • min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy w firmie/grupie firm zatrudniających co najmniej 2 tys. pracowników,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (Finanse, Ekonomia, Zarządzanie lub pokrewne),
 • ugruntowana wiedza z zakresu finansów, prawa gospodarczego, rachunkowości, controllingu, budżetowania, analiz i raportowania,
 • relacyjność, nastawienie na współpracę z osobami z różnych szczebli organizacyjnych,
 • otwartość na zmiany, własna inicjatywa oraz proaktywne podejście do pracy,
 • umiejętność delegowania zadań, motywowania pracowników oraz ich rozwoju,
 • silna orientacja na wynik,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane, doświadczenie w zarządzaniu grupą firm,
 • mile widziane doświadczenie z zakładem pracy chronionej (ZPCh).
Gwarantujemy:
 • objęcie odpowiedzialnego stanowiska w grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pracę przy ciekawych projektach biznesowych,
 • przyjazną atmosferę i wsparcie,
 • dużą samodzielność – możliwość wdrażania własnych inicjatyw.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych:Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby DGP Clean Partner Sp. z o.o. w Legnicy na ul. N.M. Panny 5e przetwarzał moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji, selekcji i archiwizacji w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.