Analityk Sprzedaży

Wzbogacamy życie i dostarczamy przyjemności

AMBRA BRANDS Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy AMBRA S.A. jest wiodącym importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Kluczowe marki należące do Spółki to m.in. Dorato, Cin&Cin, Fresco, El Sol, Pliska, Piccolo czy Cydr Lubelski. Do AMBRA BRANDS Sp. z o.o. należą także marki dedykowane dystrybucji alkoholi premium dla klientów indywidualnych i restauracji: Centrum Wina oraz Distillers Limited.


"WZBOGACAMY ŻYCIE KONSUMENTÓW POPRZEZ TWORZENIE WARTOŚCIOWYCH PRODUKTÓW. WSPIERAMY KONSUMENTÓW W ZAMIŁOWANIU DO WINA"


Więcej informacji o firmie i produktach znajduje się na stronie www.ambra.com.pl


Analityk Sprzedaży
Miejsce pracy: Warszawa

 

Zadania na stanowisku:
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów kosztowych - weryfikacja oraz ewidencja, tworzenie comiesięcznych rezerw
 • Monitorowanie wykorzystania budżetów trade i kontraktowych
 • Udział w procesach budżetowania
 • Wykonywanie wielowymiarowych raportów sprzedażowych, formułowanie wniosków i przygotowanie rekomendacji do analizowanych obszarów
 • Projektowanie i przygotowywanie raportów z dostępnych źródeł informacji, tworzenie dashboardów
 • Budowa narzędzi umożliwiających szybką analizę cen / budżetów
Szukamy osoby która:
 • Kształciła się w kierunkach ścisłych - preferowane wyższe studia ekonomiczne lub informatyczne
 • Cechuje się zdolnościami analitycznymi - potrafi wyciągać wnioski i znajduje adekwatne rozwiązania
 • Posiada doświadczenie w przygotowaniu profesjonalnych analiz, raportów, prezentacji sprzedażowych i finansowych
 • Ma silne kompetencje komunikacyjne i umiejętność pracy w różnych zespołach
 • Zna bardzo dobrze pakiet MS Office, w tym zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel – jako warunek konieczny !!!
 • Wyróżnia się zaangażowaniem i odpowiedzialnością za powierzone zadania
 • Jest samodzielna, lubi podejmować inicjatywę oraz jest nastawiona na realizację celów
 • Jest skrupulatna, dokładna, terminowa
Korzyści jakie oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • Przyjazną atmosferę w zespole nastawionym na współpracę
 • Bogaty pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta sportowa, kursy językowe online)
 • Atrakcyjne rabaty pracownicze na produkty firmy
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest AMBRA S.A. ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, tel. 22 566 33 00, warszawa@ambra.com.pl Przestrzeganie zasad ochrony danych w AMBRA S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą może się Pani/ Pan kontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych przez spółką Ambra S.A. Może to Pani/Pan uczynić na trzy sposoby:

1) mailowo: inspektorochronydanych@ambra.com.pl
2) telefonicznie: (22) 566 33 00
3) korespondencyjnie: Ambra S.A., ul. Puławska 336 02-819 Warszawa

Po zapoznaniu się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej prosimy dodatkowo o umieszczenie w CV poniższych oświadczeń:

„Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej Administratora Danych Osobowych umieszczonej w treści ogłoszenia o pracę.”

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) przez spółkę AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041726, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.206.644,00 PLN (w całości wpłaconym) (dalej jako „Spółka”) w celu prowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji”

Informujemy, że CV niezawierające dwóch powyższych Oświadczeń nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym i zostaną usunięte.