Starszy Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej

Starszy Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej
Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz:
 • Obecnie #NNpracujeZdomu, a nasze biuro znajduję się na zielonym Powiślu
 • Zdalne wprowadzenie do pracy, elastyczny czas pracy
 • Webinary, szkolenia, webcasty – wspólnie uczymy się nowej rzeczywistości
 • Ask Henry - personalny asystent do załatwiania osobistych spraw wymagających czasu
 • Sekcje sportowe i fitness online oraz parking rowerowy
 • Platforma Motivizer z benefitami dopasowanymi  do Twoich oczekiwań, Medicover, badania profilaktyczne, wsparcie psychologa, ubezpieczenie grupowe
 • Wirtualne zajęcia dla dzieci (animacje, programowanie, gimnastyka)
Nasza oferta jest dla Ciebie, jeśli:
 • Posiadasz wykształcenie wyższe ekonomiczne, z zakresu finansów i rachunkowości lub wykształcenie wyższe oraz przebyte kursy z zakresu finansów, rachunkowości i sprawozdawczości
 • Znasz zasady rachunkowości (polskie i międzynarodowe standardy), wypłacalności oraz procedur finansowych zakładu ubezpieczeń
 • Cechuje Cię znajomość raportowania zakładu ubezpieczeń zgodnie z zasadami wypłacalności
 • Posiadasz minimum roczne doświadczenie w raportowaniu zakładu ubezpieczeń
 • Cechuje Cię dobra znajomość MS Excel
 • Znasz język angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji
 • Cechuje Cię samodzielność, sumienność i rzetelność w organizowaniu pracy oraz realizacji powierzonych zadań
 • Jesteś nastawiona/y na naukę i rozwój 
 • Jesteś zainteresowana/y pracą na podstawie umowy o pracę
Do Twoich zadań należeć będzie:
 • Udział w sporządzaniu cyklicznych raportów i sprawozdań finansowych do właściciela oraz organu nadzoru zgodnie z zasadami wypłacalności (Dyrektywa Wypłacalność II, Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz pozostałe regulacje systemu wypłacalność II)
 • Udział w przygotowaniu sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca – realizacja wybranych zadań w procesie
 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji (polityki i procedury dotyczące wyceny aktywów i zobowiązań oraz procesu raportowania zgodnie z zasadami wypłacalności)
 • Bezpośrednia współpraca z audytorem zewnętrznym

Dołączdonas!

Aplikuj