Senior R2R Accountant with Italian

Vesuvius is a global leader in molten metal flow engineering.
For our Manufacturing Engineering Team, we are looking for

Senior R2R Accountant with Italian
Kraków
AWM/KR


Responsibilities:

 • Ensuring month-end processes are completed accurately and according to month and year end closing schedule
 • Preparing regular and ad hoc reports
 • Intercompany accounting and reconciliation
 • Executing general ledger accounting (journals, accruals, provisions)
 • Executing payments in bank; uploading and processing bank statements
 • Preparing Balance Sheet accounts reconciliations; explaining and resolving unrecognized items/balances
 • Supporting automation and standardization processes through process analysis
 • Implementing process improvements ideas
 • Preparing and maintaining procedures
 • Assisting in annual external and internal audit preparation
Requirements:
 • 3+ years delivery experience in RTR
 • Proficient Italian (C1)
 • Communicative English
 • At least intermediate MS Excel skills
 • Knowledge of SAP will be a strong advantage
 • Ability to work within tight operational deadlines and priorities
 • Analytical and problem-solving skills
 • Good collaborative skills
 • Strong customer driven focus


Oferujemy:
Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);
d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;
f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

www.poznajmysie-vesuvius.pl